Наш Світ Довкілля
Довкілля
Відновлення найбільшої площі лісів
Країна, яка найприхильніше ставиться до навколишнього середовища
Найбільші викиди двоокису вуглецю
Найбільша діра в озоновому шарі
Найбільша сонячна батарея
Найбільше забруднення нафтою
Найбільше винищення лісів
Найбільше підписів під природоохоронною петицією
Найбільший вилив нафти у море
Найвищий коефіцієнт переробки скла
Найекологічніша машина
Найзабрудненіше місто
Найкислотніший дощ
Найменші викиди двоокису вуглецю
Найнебезпечніше забруднення повітря
Найсерйозніша шкода, задана навколишньому середовищу кислотним дощем
Найсильніше забруднення атомними відходами
Найсильніше забруднення моря
Найстрашніша аварія на атомному реакторі
Найшвидше зменшення лісів

Main page Contacts Search Contacts Search